Leva vidare-grupp/sorgegrupp

Att minnas tillsammans – samtalsgrupp för sörjande.

Att förlora någon nära är ett hårt slag. Sorgen är både något djupt personligt och något allmänmänskligt. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation, kan göra sor­gen lättare att bära. Det kan vara bra att möta andra som kän­ner igen det man själv går igenom.

En samtalsgrupp är en hjälp på vägen i sorgearbetet, en plats för närhet, tillit och trygghet när livet är som svårast. Vid mötena deltar en präst och en diakon. Vi träffas en och en halv timme en gång i veckan vid sex tillfäl­len, kvällstid. Arbetsgivare kan ge ledigt för deltagande i en sorgegrupp. Vi samtalar om sorgen och saknaden, om döden och om hur livet förändras. 2019 års grupper planeras starta mars, september, november.
Av erfarenhet vet vi att det kan betyda mycket i det fortsatta sorgearbetet att få dela tankar, känslor och minnen med andra och hjälpas åt att bearbeta förlusten.

För mer information och anmälan ring 040-27 91 60, eller maila Petra Persson [email protected]

Kontakta oss

Diakon

Petra Persson, 040-27 91 60
[email protected]

Präst

Elisabet Hartman 040-27 90 59
[email protected]