Gudstjänst - i Sankt Johannes kyrka

 Välkommen att fira gudstjänst i Sankt Johannes kyrka

Gudstjänsterna ser olika ut och har något olika innehåll, men alla har ett gemensamt: Gud är i centrum för vår gemenskap!

. . . . .

Högmässa varje söndag kl. 11.00

Varje söndag firar vi Högmässa kl. 11.00. I Högmässan tjänstgör präst, diakon, musiker, vaktmästare och frivilliga och vi firar nattvard tillsammans.

. . . . .

Middagsbön

Varje måndag, tisdag och fredag firar vi middagsbön kl. 12.10. Middagsbönen är en läst andakt som varar ca 10 minuter. På onsdagar firar vi middagsmässa samma tid. (Se nedan)

På tisdagar kan de som vill fortsätta gemenskapen efter bönen med en en enkel sopplunch på tredje våningen i församlingshemmet.

. . . . .

Veckomässa varje onsdag

Varje onsdag kl. 12.10 firar vi en veckomässa, d.v.s gudstjänst med nattvard. Veckomässan varar ca 20 minuter.

. . . . .

Dopgudstjänst
lördagar kl. 12.30, 14.00 eller 15.30

Dopet är en kärlekshandling, en Guds omfamning av den som döps. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda lokal för efterföljande dopkaffe. Vill du veta mer eller boka tid för dop, kontakta pastorsexpeditionen på tel. 040-27 90 01.

. . . . .

Dopängelhämtargudstjänst

Någon gång per termin firar vi gudstjänst då våra dopbarn får komma och hämta den ängel som delas ut i samband med dopet. Detta sker oftast på söndagar kl 15.00. Denna gudstjänst är speciellt anpassad för barn.

För eventuella frågor, kontakta expeditionen på 040-27 91 50.

. . . . .

Vi behöver kyrkvakter

Till S:t Johannes kyrka kommer många människor för en stunds lugn, ljuständning och bön. För att kunna hålla kyrkan öppen behöver vi hjälp av frivilliga krafter. Vi söker nu dig som vill vara kyrkvakt någon timme enligt schema.
Kontaktperson Petra Persson petra.persson@svenskakyrkan.se

. . . . .

S:t Johannes sakristangrupp

Vi söker dig som vill vara med och dela på uppgifterna i våra hög- mässor, t. ex. bära kors och ljus, läsa bibeltexter, dela ut nattvarden och hälsa välkommen. Hur ofta och när du är med är du själv med och styr. Det blir lättare och roligare när vi är många som gör något, än få som gör allt. Dessutom träffas vi och samtalar om gudstjänstens innehåll, historia och symbolik.

Intresserad? Hör av dig till Karin Pråmell, präst 040-27 92 21, karin.pramell@svenskakyrkan.se

. . . . .

Johannesmässan

Johnnesmässan har just nu uppehåll.
Den 20 maj 2007, under församlingens hundraårsjubileum, firade vi för första gången vår egen Johannesmässa. Mässan skrevs till jubileet, med musik av kantor AnnaKajsa Svärd och texter som delvis vuxit fram i församlingen. Sammanställningen av texter och böner är gjord av Katarina Vaarning.

Gudstjänstkalender