Gudstjänst - i Sankt Johannes kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Sankt Johannes kyrka

Gudstjänsterna ser olika ut och har något olika innehåll, men alla har ett gemensamt: Gud är i centrum för vår gemenskap!

. . . . .

Högmässa varje söndag kl. 11.00

Varje söndag firar vi Högmässa kl. 11.00. I Högmässan tjänstgör präst, diakon, musiker, vaktmästare och frivilliga och vi firar nattvard tillsammans.

. . . . .

Make That Change mässa, en lördag i månaden kl 16.00
Datum: 
2/3, 30/3, 27/4 och 25/5

Nu till våren 2019 kommer vi att fira en mässa på lördagar kl 16.00 i S:t Johannes kyrka. Mässan kommer till stora delar innehålla musik och Gospel Rose Choir kommer att vara stommen i musiken tillsammans med ett kompband. Men vi vill gärna att du är med och sjunger med oss! Vi kommer att ha en stor skärm med alla texter så att du enkelt kan följa med.

Vår längtan är också att försöka ha lite andra teman än vad vi traditionellt är vana vid i kyrkan. Ett tema kommer att ha rubriken ”Self care”, ett annat ”Kroppen”. Hur ser vi i kyrkan på vår kropp, vad gör samhället med våra kroppar idag, hur förhåller vi oss själva till våra kroppar och vad säger Bibeln om vår kropp? Det är frågor som är högst aktuella idag och vi i kyrkan vill också gärna vara med och driva det aktuella.

. . . . .

Middagsbön

Varje måndag, tisdag och fredag firar vi middagsbön kl. 12.10. Middagsbönen är en läst andakt som varar ca 10 minuter. På onsdagar firar vi middagsmässa samma tid. (Se nedan)

På tisdagar kan de som vill fortsätta gemenskapen efter bönen med en en enkel sopplunch på tredje våningen i församlingshemmet.

Kvällsbön

Varje torsdag kl 17.30 hålls en kvällsbön i S:t Johannes kyrka.

. . . . .

Veckomässa varje onsdag

Varje onsdag kl. 12.10 firar vi en veckomässa, d.v.s gudstjänst med nattvard. Veckomässan varar ca 20 minuter.

. . . . .

Dopgudstjänst
lördagar kl. 12.30, 14.00 eller 15.30

Dopet är en kärlekshandling, en Guds omfamning av den som döps. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Lokal för efterföljande dopkaffe finns att boka. Vill du veta mer eller boka tid för dop, kontakta pastorsexpeditionen på tel. 040-27 90 01.

. . . . .

Dopängelhämtargudstjänst

Någon gång per termin firar vi gudstjänst då våra dopbarn får komma och hämta den ängel som delas ut i samband med dopet. Detta sker oftast på söndagar kl 15.00. Denna gudstjänst är speciellt anpassad för barn.

För eventuella frågor, kontakta expeditionen på 040-27 91 50.

. . . . .

Vi behöver kyrkvakter

Till S:t Johannes kyrka kommer många människor för en stunds lugn, ljuständning och bön. För att kunna hålla kyrkan öppen behöver vi hjälp av frivilliga krafter. Vi söker nu dig som vill vara kyrkvakt någon timme enligt schema.
Kontaktperson Petra Persson petra.persson@svenskakyrkan.se

. . . . .

Gudstjänstvärd i S:t Johannes

Vi söker dig som vill vara med och dela på uppgifterna i våra högmässor, t. ex. bära kors och ljus, läsa bibeltexter, dela ut nattvarden och hälsa välkommen. Hur ofta och när du är med är du själv med och styr. Det blir lättare och roligare när vi är många som gör något, än få som gör allt. Dessutom träffas vi och samtalar om gudstjänstens innehåll, historia och symbolik.

Intresserad? Hör av dig till Sara Nässelqvist, präst 040 27 90 51, sara.nasselqvist@svenskakyrkan.se

. . . . .

Johannesmässan

Johnnesmässan har just nu uppehåll.
Den 20 maj 2007, under församlingens hundraårsjubileum, firade vi för första gången vår egen Johannesmässa. Mässan skrevs till jubileet, med musik av kantor AnnaKajsa Svärd och texter som delvis vuxit fram i församlingen. Sammanställningen av texter och böner är gjord av Katarina Vaarning.

Gudstjänstkalender