Våra orglar

Läktarorgeln 2008

S:t Johannes kyrkas första orgel byggdes 1907 av den då ledande, svenska orgelfirman Åkerman & Lund. Den hade 27 stämmor. Denna orgel höll en omvittnat hög kvalitet, men var inte så imponerande stor, för ett rum av S:t Johannes kyrkas storlek.

1957 byggdes ett nytt instrument av den holländska firman Flentrop. Den orgeln blev större, men byggdes i en annan stil, mer influerad av barockens ideal. Man återanvände en hel del av det gamla Åkermanmaterialet, men helheten blev inte alltigenom lyckad; de romantiska stämmorna passade inte riktigt i den nya barockorgeln. Orgelfasaden behölls i princip, men arbetades delvis om, för att mer likna en barockorgel.

Orgeln byggs ut till 59 stämmor

Sensommaren 2008 stod den nuvarande orgeln klar. Det är återigen Åkerman & Lund som har byggt, denna gång med utgångspunkt från vad som var bevarat av 1907 års orgel. Fasaden har återställts och de ursprungliga stämmorna har återanvänts. Man har också använt sig av äldre pipmaterial från två andra, nedmonterade Åkermanorglar från tiden kring sekelskiftet 1900. Det är dels orgeln från Ebenezerkyrkan i Luleå byggd 1921, dels den gamla orgeln i Lycksele kyrka som innehåller material från både 1880 och 1938. Orgeln har utvidgats till 59 stämmor (varav två transmissioner).

Franska influenser

Åkermanorglarna från slutet av 1800-talet var influerade av den tidens franska orglar. I den nya orgeln har man låtit de franska dragen träda fram ytterligare. Flera av orgelns nya stämmor, bl a flera rörverk, är konstruerade med den store, franske orgelbyggaren Aristid Cavaillé-Colls motsvarande stämmor som förebild.

Resultatet har blivit en romantisk orgel, där den franska stilens styrka och orkestrala klang blandas med den svenska romantikens strykande och skönklingande ideal.

Byggandet av orgeln har blivit möjligt genom ett mycket generöst bidrag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

Ladda ner Disposition Sankt Johannes kyrkas stora orgel 2008 (pdf)

Kistorgeln 2004

S:t Johannes kyrkas kistorgel är byggd av H. Klop Harpsichords and Organs, Garderen, Holland 2004. Alla piporna är gjorda i trä (ceder) och mensurerna ansluter till den berömda Compeniusorgeln från 1610 i Frederiksborgs slottskyrka i Hilleröd. Orgelhuset är tillverkat i ek. Kistorgeln från 2004 är en gåva från Ulla och Birger Håstadius inför kyrkan 100-årsjubiléum 2007.

Kistorgelns disposition

Gedackt  8′
Principal  8′
Flöjt         4′
Oktava    4′
Oktava    2′
(Quint 1 1/3′ förberedd)
Delade register

Sankt Johannes första orgel 1907-1957

Den ursprungliga orgeln var byggd 1907 av Åkerman & Lund och innehöll 27 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Den hade följande disposition:

Man I C-a3

Principal     16´
Borduna     16´
Principal      8´
Gamba        8´
Dolce          8´
Flûte harm  8´
Hohlflöjt      8´
Octava        4´
Octava        2´
Mixtur         3 chor
Trumpet     16´
Trumpet      8´

Man II (SV)

Violinprinc.  8´
Violin            8´
Salicional      8´
Voix céleste 8´
Flûte oct       4´
Salicette       4´
Oboe             8´
Euphone       8´

Pedal C-d1

Principal      16´
Subbas         16´
Quinta          10 2/3´
Violoncelle    8´
Borduna        8´
Basun            16´
Trumpet       8´

II/I, I/P, II/P, 4’I/I, 16’II/II

Kororgel

En orgel, byggd av Thorsell & Eriksson 1906 för Immanuelskyrkan i Gävle, är inköpt och byggs upp på norra sidoläktaren i S:t Johannes kyrka. Planerad invigning hösten 2020.

Man I C-f3

Borduna        16’
Principal        8’
Fl harmonik  8’
Gamba           8’
Fugara           8’
Octava           4’
Trumpet         8’

Man II (SV)

Violinprincipal  8’
Rörflöjt              8’
Salicional          8’
Fl harmonik     4’
Eufon                8’

Pedal (transmitterade stämmor)

Subbas            16’
Violoncell       8’

II/I, I/P, II/P, 4’I/I, 16’II/II

Två fria kombinationer (mekaniska), Tutti

Mekanisk traktur med rooseveltlådor