Om kyrkan – Sankt Johannes kyrka

Kyrkan byggdes åren 1903-1906 efter ritningar från år 1901. Malmö stad växte och för att avlasta Petri och Pauli församlingar tillkom S:t Johannes kyrka. Pga försening i arbetet invigdes kyrkan på Heliga Trefaldighets dag av biskop G Billing år 1907 istället för 1906.

Kyrkan, ritad av Axel Anderberg (1860-1937), är uppförd i jugendstil. Det är en nationalromantisk stil med mjuka, rundade, former. Byggnaden är i rött tegel på granitsockel och med glaserat tegeltak. Ett tjugotal olika naturstensorter ingår i kyrkans utsmyckning. Tornet står på norra sidan för att markera den nya tid som var på väg istället för på västra sidan som var det vanliga.

Kyrkan kallas ”Rosornas kyrka”. Både på yttersidan liksom inne i kyrkorummet är kyrkan prydd med rosor, snidade i trä och huggna i sten. Kyrkans plan är ett treskeppigt långhus med två korta korsarmar och ett kor i form av en femsidig halvbåge och absid i samma form. Mittskeppet är mycket brett i förhållande till sidoskeppen, som endast utgör smala gångar. I korsarmarna finns dopkapellet (norra) och Mariakapellet (södra) placerade.

Några mått: Tornets höjd: 60,20 m. (230 trappsteg). Inre takhöjd: 26,13 m. Kyrkans längd: 52,27 m.

Altartavla: Altartavlan invigdes Allhelgonadagen 1909. Den är gjord av konstnären Harald Sörensen-Ringi (1872-1912). Konstnärens familj stod som modell till en del av figurerna. På altartavlan är Jesus i centrum: ”Låt barnen komma till mig…”

Predikstolen: På predikstolen finns fem fält med sniderier i ek utförda av skulptören Carl Andersson. Här framträder berättelser ur Jesu liv: stallet med Maria och barnet, Jesus som tolv år i templet, Jesu dop, Jesu lidandevandring med korset. Jesus träder ur graven som den uppståndne.

Högaltaret: Huvudaltaret, tillverkat 1907, är av grå Bremersandsten, bruten i Obernkircher utanför Hannover. Det har dekor i form av inläggningar av vit italiensk marmor och grågrön Kolmårdsmarmor. Inläggningarna bildar figurer av cirklar, halvcirklar, rektanglar och andra geometriska mönster. Framför altaret står en altarring av ek med barriär i form i form av kolonetter i dorisk stil. Knäfallet klätt med grön sammet.

Dopfunten: Dopfunten är utförd i sandsten av bildhuggaren Christoffer Keppner. Dopfatet är i driven mässing. I botten finns en bild av Jesu dop. Runt fatets kant ser man symbolerna för evangelisterna.

Orglar: Kyrkans första orgel byggdes 1907 av Åkerman & Lund och innehöll 27 stämmor fördelade på två manualer och pedal. 1957 byggdes en ny orgel av Flentrop från Zandaam, Holland. Vissa stämmor från 1907 års orgel behölls.

I kyrkans kor står en kororgel från 2004 som är en gåva från Ulla och Birger Håstadius inför kyrkans 100-årsjubileum 2007.

År 2008 invigdes en helt ny orgel med 50 stämmor. Återigen byggd av Åkerman & Lund och med flera stämmor från den ursprungliga orgeln.

Arkitekt: Axel Anderberg, Stockholm.

Byggmästare: Frans Andersson.

Måleriarbeten: Antonssons målerifirma vars dekorationsmålare Johan Gullstrand har utfört alla dekorationsmålningar i kyrkan.

Stenarbeten: Schulles och Nilsson, Köpenhamn, vars bildhuggare Johan Desaix, Emil Olsson och Christoffer Keppner (bl a dopfunten) utförde nästan allt arbete på platsen.

Träsniderier: Firma Charles Persson. Träbildhuggare Erik Sellberg, Gustaf Andersson, Emil Josefsson och Nils Sjölin arbetade här under åren 1904-1906. (Predikostolens arbeten kom direkt från Stockholm.)

Glasmålningar: Firma C. Albert Söderberg, Malmö. Så långt man har kunnat utröna är glasen tillverkade i Tyskland.

Tornur: F.W. Tornbergs urfabrik, Stockholm.

Kyrkklockor: M. O. Ohlsson, Lubeck.

Orgeln: Flentrop från Zandaam, Holland.

Kororgeln: Orgelbyggaren Anders Persson, Viken.

Kormatta: Flossamatta. Konstnär Barbro Nilsson. Vävd av Märta Måås- Fjetterström, Båstad.

Bronsstaty ängel i koret: Tillverkad av konstnären Vladimir Gulovkov. Inköpt till kyrkan 2007.

Altarljusstakar: Wiven Nilsson, Lund.

Nattvardssilver: G.A. Dahlgren, Malmö. Wiven Nilsson, Lund.

Silverkors: Magnus G:son Liedholm, Skanör.

Processionskorset i Mariakapellet: Tillverkat av alm och lönnträ av syster Lydia, Mariasystrarna i Vallby (utanför Enköping)

(Uppdaterad 2019-04-25)

Kalender