Lördag 5 januari kl 09.00-15.00
Trettondagsafton i stillhet och tystnad
S:t Matteus församlingshem
En dag för eftertanke, stillhet och bön i julens tid och det nya årets inledning. Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras till en kostnad av 100 kr. Anmälan senast 26 dec till Marie Bernéli 040-279186. marie.berneli@svenskakyrkan.se