Förbönsmässa torsdag 17 januari  18.30
Präst Gustav Burman, Musiker Anders Frostin
Kom gärna innan mässan och fika på kyrktorget 17.30-18.00