Morgonmässa 9 januari kl 08.30
Lars Törnqvist, Anders Frostin.
Frukost serveras i församlingssalen