Högmässa söndagen den 10 mars kl 11.
Präst Lars Törnqvist. Musiker Sofia Hernqvist
Barnkyrka. Kyrklunch serveras i församlingssalen.
Varmt välkomna!