Söndag 19 maj kl 11
Präst David Ivarsson, Musiker Anders Frostin
Barnkyrka. Kyrklunch