Högmässa söndagen den 16/6 kl 11
Konfirmation i mässan.
Präst David Ivarsson. Musiker Sofia Hernqvist,
Peter Hernqvist, piano, Nils Hernqvist, bas.
barnkyrka. Kyrklunch.
Välkomna!