Söndag 23 juni
Johannes Döparens dag
Högmässa kl 11
Präst David Ivarsson
Musiker Anders Frostin
Pastorsadjunkt Paula Dubbink hälsa välkommen
Barnkyrka
Efter mässan serveras somrig kyrklunch