Högmässa söndag 7 juli kl 11
Gustav Burman, Sofia Hernqvist
Barnkyrka. Efter mässan serveras somrig kyrklunch