Högmässa söndag 6/10 kl 11
David Ivarsson, Emelie Ekberg
Barnkyrka. Kyrklunch