Torsdag 14 november
Torsdag 5 dec
Lilla kommuniteten bjuder in till måltid och enklare bibelsamtal efter Taizémässan. Alla är varmt välkomna att dela gemenskapen!