Torsdag 26 mars kl 18 i kyrkan
Präst Gustav Burman
Musiker Anders Frostin
Fika serveras på kyrktorget kl 17-17.40