Denna tid som vi nu går igenom har på många sätt blivit osäkerhetens tid. Nationer prövar sig fram, likaså myndigheter, organisationer och enskilda personer. Vad är rätt? Hur ska vi förhålla oss till pandemin på ett rimligt sätt?

Vår kyrkoherde har haft ett svårt uppdrag att balansera genom detta då han är ytterst ansvarig för många kyrkor med olika karaktär och förutsättningar. Som ni vet togs det ett beslut den 6 april om att vi inte kunde bjuda in till gudstjänst längre. Beslutet är nu ändrat.

Från och med imorgon (Kristi himmelsfärds dag) får vi åter öppna våra portar för församlingen så att vi äntligen kan fira gudstjänst tillsammans inför Guds ansikte igen. Detta är mycket glädjande och vi i arbetslaget har längtat otroligt mycket efter detta! Samtidigt har vi förståelse för det beslut som togs, och som vi försökt vara solidariska med fullt ut.

Kyrkorna i Malmö kommer att göra lite olika, en del kommer att fira gudstjänst på plats och andra bara via nätet. Vad innebär då detta beslut i praktiken för Sankt Matteus?

🔹Välkomna på gudstjänst på torsdag!
Vi firar högmässa på Kristi himmelsfärds dag klockan 11.00. Vi erbjuder ingen barnkyrka denna dag.
🔹Vi fortsätter även live-sända söndagens mässa tills vidare. Även Kristi himmelsfärd sänds live.
🔹Alla är välkomna (förutom de av oss som har sjukdomssymptom):
Vi hindrar ingen person efter ålder eller fysisk hälsa. Detta ansvar måste var och en ta. Dock rekommenderar vi att man verkligen tar denna pandemi på allvar och följer hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer om man befinner sig i en riskgrupp. Dessa rekommendationer finns för våra livs skull och är på allvar. Likaså uppmanar vi alla att tvätta händer noga innan man går till kyrkan.
🔹Max 50 personer:
Vi släpper endast in 50 personer i kyrkan, detta inklusive personalen, vilket kan innebära att man inte får komma in om vi blir så många. Detta är självklart ett synnerligen tråkigt scenario, men vi är ålagda att följa de bestämmelser som finns.
🔹Håll avståndet:
Vi har markerat sittplatser i kyrkan samt gjort markeringar för nattvardskö, vänligen respektera dessa.
🔹Nattvarden:
Vi kommer precis som vi gjorde före vi stängde våra gudstjänster fira nattvard under en gestalt. Detta innebär att endast bröd delas ut och att bara den präst som leder mässan dricker vinet för hela församlingen.
🔹På söndag firar vi högmässa med samma förutsättningar, och även onsdagsmässa kl. 9 och torsdagsbönen kl 18 öppnas för alla.

Tillsammans klarar vi ut även denna fortsatt lite kluriga situation.