27 grupper för dig som vill upptäcka nya perspektiv på livet och kristen tro i Svenska kyrkan Malmö.

Här i S:t Matteus kyrka finns alternativ nr 22:
22. TORSDAGSGRUPP MED ENGLANDSRESA
Vem är Gud? Och vad är kristen tro? Varför finns jag och vad är livets mening? Vi får tillsammans upptäcka och utforska detta genom samtal, kreativitet, gudstjänster och andakt. Och så åker vi på resa och läger tillsammans.

Dag och tid: I huvudsak torsdagar 16.30–18.30
Start: torsdagen 1 oktober
Läger: Endygnsläger i Malmö hösten 2020, weekendläger i Skåne våren 2021.
Resa: Walsingham, England första veckan i augusti 2021. Detta sista läger genomförs som en del av konfirmationen även om resan är efter konfirmationsgudstjänsten.
Konfirmationsdag: 22 maj 2021
Vill du veta mer? [email protected]  tfn 040–27 91 75

De andra 26 grupperna och anmälningsformulär hittar du här: Konfirmation 2020/2021