S:T MATTEUS KYRKA

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar ytterst om vår personliga erfarenhet av det Heliga och vår förståelse av den erfarenheten. Därför vill vi vara med och skapa utrymme och plats för stillheten och det inre lyssnandet, så att vi kan höra Guds röst. Men också att erbjuda plats och möjlighet att reflektera över vår tro och vårt liv, så att vår förståelse av Guds längtan för oss blir tydligare.

Oavsett om vi är öppna sökare eller erfarna bekännare behöver vi varandra på vår vandring. Den kristna församlingens betydelse är just denna, att vara en gemenskap av sökande, längtande människor, som tillsammans vandrar mot större helande och läkedom i Guds närhet.

Läs mer om Andlig fördjupning

Här hittar du information om alla grupper, kurser och workshops som erbjuds inom Andlig fördjupning i Svenska kyrkan Malmö 

Önskar du boka tid för samtal med präst eller diakon, ring 040-27 90 00 (växel).
Mellan kl. 21-06 finns Jourhavande präst tillgänglig via 112.

KATEKUMENATET – EN VÄG TILL TRO

Katekumenatet är en väg in i kyrkans gemenskap och tro och vänder sig till dig som är nyfiken och vill veta mer, vill döpas eller konfirmeras.

Nästa katekumenatsgrupp i S:t Matteus kyrka startar hösten 2019. Ledare för gruppen är Marie Bernéli, diakon och Lasse Törnqvist, präst.

Kontakt och anmälan

Marie Bernéli, 040-27 91 86

SAMTALSGRUPP FÖR MÄN – MED JESUS SOM FÖREBILD

Varannan söndag 28 oktober 2018 – 7 april 2019 kl. 13.15-14.45

Samtalsgrupp för män som funderar kring vad det innebär att vara man i Sverige idag.  Metoo-rörelsen blev en stark påminnelse om vikten av att vi män också hittar en mötesplats och öppen plattform för samtal. Som män och kristna så låter vi berättelserna om Jesu liv vara vår utgångspunkt.

Plats: Lukasrummet i St Matteus kyrkas församlingshem, Lantmannag. 8
Ledare: Karl-Johan Eklund och Lasse Törnqvist

Kontakt och anmälan

Lars Törnqvist, 040-27 93 60

ENNEAGRAMMET

Grundkurs i Enneagrammet startar våren 2019.

Fördjupningsdag i Enneagrammet lördag 17 november kl. 10-15 i S:t Matteus församlingshem. För dig som har grundkännedom om enneagrammet och vill fördjupa dina kunskaper. Temat för dagen är Triaderna – tre intelligenser i balans och obalans. Pris: 100 kr inkl. lätt lunch och fika.

Kontakt och anmälan

Anmälan till båda kurserna skickas till Marie Bernéli eller ring 040-27 91 86.

RETREAT PÅ ÖSTERLEN

3-dagarsretreat i augusti och 6 dagarsretreat i oktober är båda fullbokade. Ring 0414-230 55 för att ställa dig i kö.

Killans bönegård i samarbete med Svenska kyrkan Malmö erbjuder regelbundet 3- respektive 6-dagarsretreater med personlig vägledning i ignatiansk anda. 6-dagarsretreaten kräver tidigare erfarenhet av retreat medan 3-dagarsretreaten är öppen även för nybörjare. Retreaten följer en andlig tradition som har sin utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngpunkten ligger på det egna samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet.

Kontakt och anmälan

För mer information om retreater på Killan, se www.killan.se eller kontakta präst Lars Törnqvist, 040-27 93 60

ADVENTSRETREAT PÅ ÄSPÖGÅRDEN

Fredag 14 december kl. 17 – söndag 16 december kl. 15.30, Äspögården norr om Smygehamn.

Ibland behöver vi dra oss tillbaka från det vardagliga för att hitta till en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Buss från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare för vidare transport till Äspögården. Ledare: Marie Bernéli, diakon och Lasse Törnqvist, präst. Pris 1500 kr.

Kontakt och anmälan

Anmälan till Marie Bernéli eller via telefon 040-27 91 86.

PERSONLIG VÄGLEDNING I IGNATIANSK ANDA

Vägledning i ignatiansk anda kommer från den spanske 1500-talsprästen Ignatius av Loyolas andliga övningar med urskiljning och modell för vägledning. Som vägledare är man en medvandrare, vars främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade och har egen handledning.

Kontakt

Lasse Törnqvist, präst på 040-27 93 60 eller Marie Bernéli, diakon på 040-27 91 86.

MEDITATIV HELG I IGNATIANSK ANDA

1-2 september kl. 09.30-16.30

Lär känna och prova på den ignatianska meditations- och bönetraditionen. Ignatius var en spansk präst som levde på 1500-talet. Helgen innehåller meditationer, teori och gruppsamtal med vägledning. Pris 300 kr eller efter förmåga (inkl. lunch och fika). Ledare är Marie Bernéli (diakon), Lasse Törnqvist (präst) och Therese Jadeland (präst).

Kontakt och anmälan

Anmälan skickas till Therese Jadeland eller via telefon 040-27 92 82.