S:T MATTEUS KYRKA

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar ytterst om vår personliga erfarenhet av det Heliga och vår förståelse av den erfarenheten. Därför vill vi vara med och skapa utrymme och plats för stillheten och det inre lyssnandet, så att vi kan höra Guds röst. Men också att erbjuda plats och möjlighet att reflektera över vår tro och vårt liv, så att vår förståelse av Guds längtan för oss blir tydligare.

Oavsett om vi är öppna sökare eller erfarna bekännare behöver vi varandra på vår vandring. Den kristna församlingens betydelse är just denna, att vara en gemenskap av sökande, längtande människor, som tillsammans vandrar mot större helande och läkedom i Guds närhet.

Läs mer om Andlig fördjupning

Här hittar du information om alla grupper, kurser och workshops som erbjuds inom Andlig fördjupning i Svenska kyrkan Malmö 

Beställ broschyren ”Andlig fördjupning” hösten 2020 via expeditionen telefon 040-27 92 43, e–post S:t Matteus kyrka expedition 

Önskar du boka tid för samtal med präst eller diakon, ring 040-27 90 00 (växel).
Mellan kl. 21-06 finns Jourhavande präst tillgänglig via 112.

SÖNDAGSSKOLA FÖR VUXNA

– anspråkslösa samtal om kristen tro

Söndag kl. 15.00
30/8, 27/9, 18/10 (föreläsning – se nedan), 25/10, 29/11 och 27/12 2020

Sista söndagen i månaden inbjuds du att efter gudstjänst samlas en stund för samtal och fördjupning.
Ämnena varierar från termin till termin.
Under hösten fortsätter vi att samtala om Andens frukter.

Vi inbjuder till en föreläsning under höstterminen:
Söndagen 18 oktober efter den andra högmässan kl 15.00 kommer Anna Alebo, stiftsadjunkt och berättar om sin senaste bok ”Hopp och tröst – tankar och böner”.

Det kostar ingenting och det är bara att komma förbi.

BIBELSAMTAL

Varannan tisdag 15/9–8/12 kl. 10.30–12.00.

Vi möts i biblioteket och samtalar om kyrkoårets texter och teman. Ingen föranmälan. Ledare: David Ivarsson, Marie Bernéli, Lars Törnqvist.

BIBELSTUDIEKURS

Torsdag 1/10–26/11 kl. 18.45–20.15.

Välkommen att under åtta torsdagar lära känna Bibeln mer och fördjupa dig i dess budskap. I höst läser vi och utforskar tillsammans Lukas evangelium.
Anmälan till [email protected] 

För mer information, kontakta David Ivarsson, [email protected]  040-27 92 44 eller Lasse Törnqvist, [email protected]
040
-27 93 60

KRISTEN DJUPMEDITATION

Onsdagar 9/9–9/12 2020 kl. 17.30–18.30
Kom i tid, ytterdörrarna låses kl. 17.30.

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation.  Genom kroppens avspända hållning och sinnets stilla uppmärksamhet rör vi oss mot den stora stillheten, bortom tankarna, ordens och känslornas plan. Vi sitter 2×25 min med meditativ gång emellan.

Vid två tillfällen, 9/9 och 4/11, har vi även en enkel eftersits med te och delande.

Ledare: Lasse Törnqvist och David Ivarsson.

För introduktion för nybörjare, kontakta Lars Törnqvist , 040-27 93 60

VI MÄN BEHÖVER PRATA MERA!

Varannan tisdag kl. 19 –20.30.
Startar 13 oktober 2020

”Gud skapade människan till sin avbild” (1.a Moseb.)
Vi är alla skapade till Guds avbild, men vad betyder det för oss män som går på den kristna vägen?

Åren som följt efter #metoo-uppropet har tydliggjort att vi män behöver träffas och prata om hur vi vill vara män. Vi kan inte längre stå vid sidan om och tro att allt löser sig av sig självt. Vi behöver aktivt arbeta för en verklig förändring utav cementerade könsroller, för ett samhälle och en värld där män och kvinnor kan leva på lika villkor. Inte minst är detta viktigt för våra barn och barnbarn, de kommande släktena. Hur vill vi vara män år 2020? På vilket sätt påverkas det svaret av att vi är kristna? Hur kan Jesus vara en förebild för oss män idag? Dessa och andra frågor som rör kärlek, vänskap, ego, flyktvägar, skörhet och sex m.m. tar vi med oss in i våra 11 träffar under höst och vinter.

Samtalsgruppen arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus.

Ledare och för mer information: Johan Granath 0733-64 52 31 och Ivar Heden-Judt 072-857 82 93

Plats: Biblioteket i St Matteus kyrkas församlingshem, Lantmannag. 8

Anmälan Lars Törnqvist, 040-27 93 60

FÖRDJUPANDE FÖRSONINGSDAGAR
S:t Matteus församlingshem. Informationsträff 6/10 kl. 18.00
Information kan även fås vid enskilt samtal. Ett personligt möte krävs för att anmäla sig. Träffar 5/11 kl. 17–21, 6/11 kl. 17–21, 7/11 kl. 10-16 och 8/11 kl. 10–16.

Med Kristus som medvandrare inbjuder Svenska kyrkan Malmö och Lund samt Försoningsgruppen till fördjupande försoningsdagar. Dagarna vänder sig till dig som villbearbeta kränkningar och konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och längtar efter att hitta vägar vidare. Under fyra dagars samtal och praktiskt arbete delar vi livets skörhet och skönhet genom att titta närmare på vad som gått sönder i relationen, hur skadorna skulle kunna repareras och vad som behövs för att kunna gå vidare som lite helare människor. Varje träff inleds och avslutas med en stunds stillhet och bön. Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds 14 /11 kl. 10–16. Uppföljningsträffar: 19/11, 26/11 och 3/12 kl. 17–20. Pris: 250 kr/person inkl. fika och lunch.
Sista anmälningsdag 8/10.

För mer information om anmälan, kontakta Ebba Älverbrandt, [email protected]  040-27 92 79 eller Ulrica Fritzson
(Försoningsgruppen) 072-251 98 88

Läs mer om Försoningsgruppen på www.forsoningsgruppen.se

KATEKUMENATET – EN VÄG TILL GEMENSKAP OCH TRO

Katekumenatet är en väg in i kyrkans gemenskap och tro och vänder sig till dig som är nyfiken och vill veta mer eller kanske döpas och konfirmeras som vuxen. Gruppen möts regelbundet under några terminer för samtal, undervisning och delande av livserfarenheter och tankar.

I januari 2021 startar en ny katekumenatsgrupp som kommer att träffas i tre terminer. Välkommen att ta kontakt med oss om du är intresserad eller vill veta mer.

Ledare: Marie Bernéli och Lasse Törnqvist. Kontakt och anmälan: Marie Bernéli, 040-27 91 86

ENNEAGRAMDAG

Lördag 14 november 2020
Datumet har p.g.a. coronapandemin ändrats till den 17 april 2021 kl. 10–15
Enneagrammet är en modern psykologisk modell med kristen tolkning och det här är en samlingsdag för alla som har grundkännedom om enneagrammet och vill fördjupa sina kunskaper. Vi gästas av Ann Timm och Tina Tornell från Enneagramcenter i Stockholm. De kommer att tala om konflikthantering för de olika triaderna. Pris: 100 kr (inkl. lättare lunch och fika).

FORTSÄTTNINGSKURS I ENNEAGRAMMET

Lördag 5 december 2020 kl. 10.00–15.00

En dag om Enneagrammets undertyper. Inom varje strategi beskrivs tre varianter som sinsemellan kan vara ganska olika – de så kallade undertyperna.
Pris: 100 kr (inkl. frukost och lunch). Ledare: Marie Bernéli

Information och anmälan: Marie Bernéli , 040-27 91 86

RETREAT – STILLA DAG

Lördag 28 november 2020 kl. 10-16

En dag för eftertanke, stillhet och bön vid kyrkoårets slut.
Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras.
Pris 100 kr

Föranmälan: S:t Matteus kyrka 040-27 92 43

Mörkblå bär bland röda höstlöv

RETREAT I VARDAGEN

Plats: S:t Andreas kyrka
Start 15/10 2020 kl 17–19 på S:t Andreasgården.
Gemensamma träffar 22/10 och 17/12.

Lev i bön och meditation under tio veckor mitt i det vardagliga livet. Tillsammans med en vägledare får du reflektera över vad som händer i bönen och i gudsrelationen.

”Retreat i vardagen” genomförs under ca tio veckor, huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagarna inleder retreaten med två gemensamma kvällar på S:t Andreasgården i Malmö och under de följande veckorna behöver du avsätta minst en halvtimme för bön varje dag.
Du har en personlig andlig vägledare som du träffar för  samtal en gång varannan vecka. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen.

Retreaten följer Frans Jalics bok. De andliga övningarna i kontemplativ form. Frans Jalics är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de Andliga övningarna har han utarbetat en retreat där varseblivning och  närvaro står i centrum.

Vägledare: Therese Jadeland, prästi Fosie kyrka, Stefan Gummesson, präst i S:t Andreas kyrka, Marie Bernéli, diakon i S:t Matteus kyrka, Lasse Törnqvist, präst i
S:t Matteus kyrka, Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning.

Anmälan: Stefan Gummesson  040-27 90 89

ADVENTSRETREAT

Äspögården, norr om Smygehamn

4/12 kl 17 – 6/12 2020 kl 15.30

Ibland behöver vi dra oss tillbaka från vardagen för att hitta en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Buss från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare för transport till Äspögården.

Ledare: Bente Jensen, Stefan Gummesson.

Pris 1 500 kr.

Anmälan: Stefan Gummesson 040-27 90 89

RETREAT PÅ ÖSTERLEN

6-dagars retreat med personlig vägledning i ignatiansk anda
Killans bönegård

9 augusti kl. 17 – 16 augusti 2020 kl. 9. Vägledare: Therese Jadeland och Anna Alebo

2 oktober kl. 17 – 9 oktober 2020 kl. 9. Vägledare Lasse Törnqvist och Anna Alebo

Längtar du efter fördjupning av din kristna tro, eller står du inför ett större livsval, då kan denna retreatvecka vara något för dig. Retreaten följer en andlig tradition som har sin utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet.

Retreaten börjar fredag kl 17 och avslutas följande fredag kl 9. Tidigare erfarenhet av retreat behövs.

Pris: 5 500 kr

För mer information: Lars Törqvist ,040-27 93 60

Anmälan: Killans bönegård, Kyrkv. 12, Ö Vemmerlöv, 27297 Gärsnäs
041-42 30 55, [email protected]