Bön och meditation

sankt_pauli_kyrka

MEDITATIV HELG I IGNATIANSK ANDA

Lär känna och pröva på den ignatianska meditations- och bönetraditionen. Helgen innehåller meditationer,
teoripass och gruppsamtal med vägledning.

Tid 26-27/8 kl 9.30-16.00
Plats Södra Sallerups prästgård
Kostnad 300 kr eller efter förmåga (inkl frukost och lunch)
Ledare Marie Bernéli, Therese Jadeland och LasseTörnqvist.
Anmälan therese.jadeland@svenskakyrkan.se, 040-27 92 82

 

 

 

hjarta_i_sanden

Gemenskap i Kristus – grupper för delande av tro och bön
VARANNAN VECKA Lilla huset bakom S:t Matteus kyrka

S:t Matteuskyrkans GK-grupper, Gemenskap i Kristus, är grupper om cirka 6 personer som träffas varannan vecka för att be och lyssna efter Guds ledning, tillsammans. Grupperna följs åt i tro och liv termin efter termin. Mötena följer en fast ordning och leds av två gruppledare. Idag finns tre GK-grupper i församlingen och fler är på gång. Det finns både grupper som träffas dagtid och kvällstid.

Intresseanmälan Marie Bernéli, 040-279186, marie.berneli@svenskakyrkan.se

vita_blommor0