Själavård och Andlig vägledning

Alla diakoner och präster i kyrkan står till förfogande för enskilda samtal och själavård. Själavård har en lång tradition inom kyrkan. Det kan handla om allt som vi människor kan behöva tala om med någon utomstående.

Livet för med sig svårigheter, besvikelser och sorger och många frågor kan väckas under vår livsvandring. Kanske handlar det om relationer till människor som står oss nära, kanske har vi varit med om något som är svårt att hantera, kanske funderar vi över vår tro eller vår längtan efter en tro.

Att ta kontakt med en diakon eller präst och komma överens om en tid för samtal kan vara en möjlighet att få stanna upp och tillsammans med någon annan reflektera över livet. Både diakoner och präster har tystnadsplikt och allt som sägs stannar i rummet.

Personlig vägledning i ignatiansk anda – för dig som vill fördjupa och utveckla din Gudsrelation.

Vägledning i ignatiansk anda kommer från Ignatius av Loyolas andliga övningar med urskiljning och modell för vägledning. Som vägledare finns man med som en medvandrare, vars främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade för ändamålet och har egen handledning.

Lasse Törnqvist, präst och andlig vägledare, 040-27 93 60
Marie Berneli, diakon och andlig vägledare, 040-27 91 86

BIKT

I bikten får den enskilda människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv. Genom bikten växer vi som människa och kristen och kommer allt längre in i det mysterium som ett liv i Kristi efterföljd innebär. Bikt föregås oftast av samtal med präst, som har absolut tystnadsplikt.