S:T MATTEUS KYRKA

Diakoni

Diakoni – I området Möllevången och Sofielund

Den diakonala verksamheten är främst knuten, geografiskt, till Mariakyrkan på Möllevången i Malmö. En betydande del av församlingens diakonala resurser riktas mot arbetet som bedrivs i  Citydiakonalen. Förutom arbetet i Citydiakonalen erbjuds även möjlighet till (själavårds-) samtal, hembesök, hjälp med fondansökningar, deltagande i leva vidare-grupper, hjälp i myndighetskontakter med mera.
Ta gärna kontakt med våra diakoniarbetare, som har sina arbetsplatser i Mariakyrkan.

Läs mer om våra öppna mötesplatser som vänder sig till pensionärer och daglediga.