S:T MATTEUS KYRKA

Mötesplatser

Mötesplatser för pensionärer och daglediga

I S:t Matteus kyrka har vi trevliga mötesplatser för dig som är pensionär eller dagledig. Eftersom trösklarna är låga är det lätt att som ny komma in i gemenskapen och träffa nya vänner. På alla mötesplatserna serveras kaffe och kaka eller smörgås till självkostnadspris.

Fredagar i Maria 

Varje fredag kl 13.30 i S:ta Maria kyrka, program och förtäring i församlingssalen i Mariahuset. Fredagsträffen vänder sig i första hand till dig som har ett handikapp av något slag. Vi har handikappanpassade lokaler och många villiga händer som hjälper till med allt som behövs. Trevlig musikunderhållning varje gång. Färdtjänstadress: Södervärnsgatan 8

Öppet hus

Första måndagen i månaden kl 13 i församlingssalen i Matteushuset.
Uppehåll tills annat anges.
Frågor: Britt-Inger Olsson, 040 12 87 89

Kontakt

Vill du veta mer om Öppet hus?
Kontakta Britt-Inger Olsson tel. 040-128789