S:T MATTEUS KYRKA

Musik

Musik

I kyrkomusiken kan vi känna igen oss, den kan få spegla våra behov och önskningar.

Vi vill också att gudstjänstmusiken ska understryka gudstjänstens prägel av lovsång, bön, meditation, tröst, glädje och så vidare. Kyrkomusiken är något som framförs av hela församlingen, därför försöker vi eftersträva enkelhet och delaktighet, att musiken är av olika slag och genrer, för att så bra som möjligt kunna tala till människor i olika åldersgrupper och med olika bakgrund.

Detta har gjort att vi valt att inte använda den traditionella mässmusiken i våra gudstjänster, utan istället nyare musik som vi tror på ett annat sätt kan spegla den tid vi lever i idag.

I kalendern till höger hittar du aktuella kyrkokonserter i S:t Matteus kyrka. 

Konserter i S:t Matteus kyrka

Inga kalenderhändelser hittades.

konfirmander41

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER

I S:t Matteus finns 3 olika körer för barn och ungdomar. Läs mer om dem och när de övar här!