S:T MATTEUS KYRKA

Om kyrkan

S:t Matteus kyrka är Malmös modernaste kyrka

S:t Matteus kyrka är ritad av professor Sten Samuelson och invigdes år 1983. Den bryter i sin utformning helt mot all äldre kristen byggnadsstil.

Valven når sin högsta höjd på 15 meter över altaret, som är utfört i vit carrarramarmor. Altaret utgör kyrkans centrum och golvet sluttar från alla sidor mot detta. Bänkarna är placerade i en halvcirkel.

Kyrkan ligger i en park. Arkitekten har inspirerats av detta och låtit träden symboliskt fortsätta in i kyrkan. Yttertaket vilar på sex pelare, som ger associationer till träd med grenar och kronor. Under den främre högra pelaren ligger ett dopkapell och den vänstra skuggar körens platser. Taket, som till stora delar är i glas, ger kyrkan ett speciellt och klart ljus.