Andra söndagen efter trettondagen. Mässa i S:t Mikaels kyrka kl 11.

Avtackning av förra mandatperiodens församlingsråd i Hyllie och välkomnande av det nya.

Präster: Minna Maksimov, C Larsson, K Carlsson.