Välkommen till en dag i stillhet och tystnad, en dag för fundering och fördjupning, en dag att bara vara. Tillfälle till samtal. Kaffe och enkel lunch. Ledare för dagen är prästen Olivia Jönsson och diakonen Charlotte Lundh. Anmälan senast 1/10 till Charlotte Lundh 040-27 92 85

Med reservation för ändringar