Petra Krantz Lindgren, beteendevetare och författare till boken Med känsla för barns självkänsla, och som driverbloggen En annan du, föreläser.Vad är självkänsla egentligen?Och hur kan man som vuxen genäring åt barnens självkänsla?
Anmälan senast 5/10 till 040–27 93 44/32 Begränsat antal platser. Av omsorg om övriga deltagare ber vi dig lämna barn och bebisar hemma. Mer info: www.petrakrantzlindgren.se

Med reservation för ändringar