Musikgudstjänst, Pingstdagen – digitalsänds utan gudstjänstbesökare

Övrigt som händer idag