Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Dopet är en fest i Guds familj

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

Telefonnummer: 040-27 93 32  Telefontid mån-fre kl 10-12, (ons 11-12), 13-15
Epost: [email protected]