S:t Mikaels kyrka

Fasta grupper

Fasta grupper

Barn- och familjeverksamheten i S:t Mikaels kyrka kan erbjuda följande fasta barngrupper med förhoppningen att någon av dessa skall passa just ditt/dina barn och din situation.

Vad är en ”Fast grupp” och vad gör man i dem?

”Fast Grupp” innebär att du anmäler ditt/dina barn till någon av de schemalagda barngrupper som finns.
Vi leker, spelar, pysslar, bakar, sjunger och samtalar. Varje gång har vi också samling då alla sitter ned en stund tillsammans kring ljuset under en kort andakt med sång. Vi bekantar oss även med Bibelns spännande värld. Dessutom firar vi ”Gudstjänst med små och stora” någon söndag per termin.

Kontakt

Assistent i församlingsverksamheten
Malin Holk
040-27 93 46
[email protected]
Barnledare
Liisa Dobo
040-27 93 47
[email protected]
Barnledare och vaktmästare
Susanne Strandberg
040-27 92 72
[email protected]

MINIORER

Ålder: 6–9 år.
Tid: måndagar 14.00–16.00.
Inställt 23/3.

JUNIORER

Ålder: 11–13 år.
Tid: tisdagar 16.30–18.30.
Inställt 12/5.

Miniorer-juniorer ”MIXGRUPP”

Ålder: 9–11 år.
Tid: torsdagar 14.00–16.00.
Inställt 16/1.

SÅNGFÅGLARNA

Ålder: 6–9 år.
Tid: tisdagar 14.00–16.00.
Körledare: Arta.