S:t Mikaels kyrka

S:t Mikaels kyrkis

S:t Mikaels kyrkis

måndag kl 17–19

28/9, 12/10, 9/11, 23/11, 7/12. Sångstund kl 17.15.

Medtag egen fika.
Ledare Malin Holk,  Susanne Strandberg  och Lindamarie IsieLedare Malin Holk, Susanne Strandberg och Lindamarie Isie, se kontaktuppgifter
https://svenskakyrkanmalmo.se/st-mikaels-kyrka/st-mikaels-kyrka/kontakt/medarbetare/

Kontakt

Assistent i församlingsverksamheten
Malin Holk
040-27 93 46
[email protected]
Barnledare
Liisa Dobo
040-27 93 47
[email protected]
Barnledare och vaktmästare
Susanne Strandberg
040-27 92 72
[email protected]