S:t Mikaels kyrka

Diakoni

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets olika situationer.

Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonins stora uppgift. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling och skall alltså genomsyra allt arbete i församlingen.
Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och andra kristna. Det handlar om att ge röst åt de svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot övergrepp.

Kontakt

Diakon
Ilse Viebusk
040-27 93 58
[email protected]
Diakon
Sophie Klussman
040-27 93 38
[email protected]

LEVA VIDARE-GRUPP

S:t Mikaels kyrka erbjuder en samtalsgrupp för dig som har förlorat en närstående. Den som mist någon går igenom en livsfas som är svår att sätta ord på. Bara den som varit med om sorg vet vad det handlar om. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att möta människor i sorg och har sett att leva vidare-grupper är ett stöd för att kunna gå vidare.

I samtalen delas tankar och erfarenheter. Genom att lyssna till andras upplevelser och genom att berätta om hur livet ändå kan gå vidare kan man hjälpa varandra. Gruppen har två samtalsledare, en präst och en diakon och samtalen följer en modell med olika teman för varje tillfälle.

Leva vidare-gruppen träffas sex gånger under ett halvår.  Varmt välkommen att delta!

Kontakt Leva vidare-gruppen

Diakon
Ilse Viebusk
040-27 93 58
[email protected]

SAMTAL

Vi erbjuder kostnadsfria samtal, enskilt eller i olika grupper, under tystnadsplikt. Du är välkommen att komma till oss och prata om stort och smått, det som känns tungt och det som gläder dig. Har du svårt att komma till oss, kan du kontakta vår diakon eller våra präster så kan man bestämma en tid för hembesök.

Vid vissa tillfällen i livet känns det extra angeläget att ha någon som lyssnar. Det kan vara till exempel efter en förlust av någon nära, vid arbetslöshet, efter en skilsmässa eller när livet känns motigt.

MÖTESPLATSER

Det finns olika mötesplatser här i församlingen där vi erbjuder olika aktiviteter och träffpunkter. Mötesplatser där man förhoppningsvis får uppleva gemenskap och möjlighet att knyta nya kontakter. På sidan Aktiviteter och Mötesplatser kan du se vad vi erbjuder.