Verksamhetsrådet

Svenska kyrkan i Malmö har en ny organisation från och med den 1 januari 2014. Kulladals församling och dess kyrkoråd har därmed upphört. S:t Mikaels kyrka tillhör numera Hyllie församling där också Hyllie kyrka ingår. Varje församling har ett församlingsråd. I Hyllies församlingsråd är S:t Mikaels kyrka representerad genom sitt verksamhetsråd med åtta personer, fem ordinarie och tre ersättare (se nedan).

Maj-Lis Andersson
Anita Eschner
Tommy Hansson
Gudrun Wiahl
Marianne Kryhl
Karl-Erik Mårtensson
Lena Holk Nirfelt
Helén Persson, ordförande