S:t Mikaels kyrka

Om kyrkan

Om kyrkan

S:t Mikaels kyrka och församlingshem

uppfördes 1978 och ligger i stadsdelen Lindeborg i södra delen av Malmö. Byggnaden är uppförd i mörkrött tegel. Kyrkorummet, som har oregelbunden form och rymmer ca 400 personer. För ritningarna har arkitektfirman Thorsten Roos – Bror Thornbergs arkitektkontor AB i Malmö svarat.
Altartavlan i färgat glas har invändig belysning och är ett verk av glaskonstnären Edvin Öhrström, Stockholm. Även dopfunten är skapad av Edvin Öhrström med undantag för dopskålen i silver, vilken gjorts av silversmeden Elon Arenhill i Malmö.
Predikstolen är uppbyggd av aluminiumprofiler. Den står på altargolvet, i nära anslutning till församlingen. Predikstolsklädena, i kyrkoårets färger, har tillverkats av textilkonstnärinnan Maria Hillfon, Lövestad.
I omedelbar anslutning till kyrkorummet och förenat med detta genom ett valv finns ett kapell med plats för ca 50 personer.
Den 25-stämmiga orgeln har byggts av A Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Glasskulpturen ”Corona” som finns i kapelldelen av kyrkan är av Edwin Öhrström. Altartavlan från den gamla vandringskyrkan i Kulladal hänger också här. Mosaiktavla föreställande S:t Mikael finns hängande ovanpå ingången till kyrkan.

Församlingen

1969 bildades Kulladals församling efter att ha tillhört Fosie församling. 2014 gjorde man en ny stor förändring i Malmö då alla församlingar blev ett pastorat och man gjorde dessutom om församlingsgränserna från sexton till sex församlingar. Numera tillhör S:t Mikaels kyrka Hyllie församling.

Hitta till kyrkan

BUSS: Linje 7: Hållplats Lindeborgs centrum
TÅG: Citytunneln till Malmö Hyllie, gå Hyllie allé mot Lindeborg.Skånetrafikens reseplanerare
BIL: Norrifrån: kör Pildammsvägen söderut mot Hyllie trafikplats och fortsätt rakt fram mot rondellen och vrid där 90 grader vänster in mot Kulissgatan, kör sen höger in på Axel Danielsson väg och sen vänster in på Sminkörgatan (där parkeringsplats finns).
Söderifrån: kör Pildammsvägen norrut mot Hyllie trafikplats, korsa Almviksvägen, fortsätt fram tills det är dags att ta av till höger in på Ridågatan, kör sen vänster på Axel Danielsson väg och kör sen höger in på Sminkörgatan (där parkeringsplats finns).