Alla hälsas hjärtligt välkomna att fira morgonbön kl 08.45-09.00 i S:t Nicolai kapell. Kapellet är öppet för ljuständning och en stunds stillhet varje vardag mellan kl 09.00-16.00.