VÄLKOMMEN till Musikmeditation kl.12:10-12:30 i S:t Pauli kyrka, därefter lunch i gemenskap kl.12:30-13:30 i Paulisalen, S:t Pauli församlingshus (lunch till självkostnadspris) och fortsättning med någon aktivitet till kl.15:00 med start torsdagen den 23 januari!

Torsdagar fr.o.m. 23/1:
12:10-12:30 Musikmeditation i S:t Pauli kyrka.
12:30-13:30 Lunch i gemenskap till självkostnadspris, S:t Pauli församlingshus.
13:30-15:00 Någon aktivitet: jämna veckor, med start 23/1 Stickcafé. Ojämna veckor, med start 30/1 Samtal i S:t Pauli församlingshus.