Alla verksamheterna i S:t Pauli församlingshus är vilande.
S:t Pauli kyrka kommer att vara öppen för förrättningar, ljuständning, bön och möjlighet för samtal.

Alla konserter är inställda tills vidare.

Uppdaterad information kommer så snart det är möjligt.

VÄLKOMMEN till S:t Pauli kyrka!

Mvh
Personalen i S:t Pauli kyrka