Leva vidare-grupp/sorgegrupp

Att minnas tillsammans – samtalsgrupp för sörjande.

Att förlora någon nära är ett hårt slag. Sorgen är både något djupt personligt och något allmänmänskligt. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation, kan göra sor­gen lättare att bära. Det kan vara bra att möta andra som kän­ner igen det man själv går igenom.

En samtalsgrupp är en hjälp på vägen i sorgearbetet, en plats för närhet, tillit och trygghet när livet är som svårast. Vid mötena deltar en präst och en diakon. Vi träffas en och en halv timme en gång i veckan vid sex tillfäl­len, kvällstid. Arbetsgivare kan ge ledigt för deltagande i en sorgegrupp. Vi samtalar om sorgen och saknaden, om döden och om hur livet förändras.
Av erfarenhet vet vi att det kan betyda mycket i det fortsatta sorgearbetet att få dela tankar, känslor och minnen med andra och hjälpas åt att bearbeta förlusten. För frågor och anmälan kontakta diakonen Alexander Kepp, se kontaktuppgifter till höger!

 

 

kontakt

Diakon
Alexander Kepp
040-27 90 96
0708-41 35 79

Präst
Helena Myrstener
040-27 94 92
0767-68 76 59