Någon att tala med

Ibland behöver vi tala med någon som lyssnar och som har tystnadsplikt.

Du kan då vända dig till våra präster eller diakon. Du är också välkommen att ringa jourhavande präst, telefon 112. Jourhavande präst är öppen för alla varje kväll kl 21:00-06:00. Sjukhuskyrkan, fängelsekyrkan, polispräst. Kyrkan finns närvarande också på sjukhus, polismyndigheten och i kriminalvården. Här erbjuds samtal, stöd i krissituationer och gudstjänst.
Det är vår förhoppning att alla som kommer till kyrkan ska känna att de blir bemötta med kärlek och respekt, att kyrkans dörr alltid står öppen för den som vill komma hit och den som söker vårt stöd och vår hjälp i stort och smått.
Stöd och omsorg kan behövas i alla enskilda människors liv. Alla människor kan någon gång i livet hamna i en situation där man behöver ha en medvandrare och samtalspartner en stund, en som står lite utanför och som man kan bolla sina tankar med.

kontakter för själavårdssamtal

Diakon
Alexander Kepp, 040-27 90 96

Externa kontakter – Själavård

Sjukhuskyrkan
Fängelsesjälavård
Polispräst
Universitetskyrkan