Gudstjänst / Högmässa – OBS! Fr.o.m. 21/6 öppnar gudstjänsterna på söndagar upp igen för offentligheten

Gudstjänst och Mässor under året – OBS! Fr.o.m. 21/6 öppnar kyrkan upp för offentliga gudstjänster på söndagarna kl.16:00

Gudstjänst

Söndagar kl 16:00. Avvikelser kan förekomma, se annonsering och kalendern här bredvid!

Under sommaren är det gudstjänster kl.16:00 på söndagar.

Veckogudstjänster

Fredsmässa
Tisdagar kl.19:00-19:30. En kort och avskalad mässa, tänkt att ge plats för eftertanke.
Se kalendern!
OBS! Inga Fredsmässor under sommaren.

Morgonmässa
Helgfria onsdagar kl. 08.30-09:00.

Småbarnsgudstjänst
Onsdagen den 17/6 och 24/6 kl.11:00-11:20.
En enkel gudstjänst som riktar sig till barn 0-6 år. Sånger och psalmer och dagens bibeltext.
Gudstjänsten tar cirka 20 minuter.
17/6 är temat ”Regnbågen”.
24/6 är temat ”Pippi Långstrump”
Se kalendern här bredvid!

Musikmeditation
Musikmeditation som hålls under terminstid varje helgfri torsdag kl. 12:10-12:30 i S:t Pauli kyrka. Se kalendern här bredvid!
OBS! Ingen Musikmeditation under sommaren.

Gudstjänstvärdar

Har du en längtan och en nyfikenhet att vara med i våra gudstjänstgrupper är du välkommen att ta kontakt med präst Helena Myrstener 040-27 94 92 eller expeditionen 040-27 91 00!

Vi vill bli flera!

Kyrkan bygger vi tillsammans och vi behöver hjälpas åt i denna uppgift. Volontärer, anställda och förtroendevalda tillsammans bygger vi kyrkan. Vi bärs av övertygelsen att fler kan göra mer och göra det bättre. Aposteln Paulus jämför en församling med människans kropp, en kropp som har många olika delar. Alla delar i en kropp har en funktion och alla delar behövs för att kroppen ska må bra. Att vi har olika gåvor och olika uppgifter och alla är lika nödvändiga.

Om du vill vara en av dem som hjälps åt, så vill vi tala om att du är efterlängtad! Berätta vad du skulle vilja göra, vad du tycker är roligt eller vad du drömmer om. Välkommen att höra av dig till Sofia Tunebro 040-27 94 31 eller vår expedition 040-27 91 00.

Kalender gudstjänster