S:t Petri kyrka på Facebook

Öppettider och besöksadresser
S:t Petri Församlingshus, Själbodgatan 4a och 4b | S:t Petri kyrka, Göran Olsgatan, måndag–lördag kl 10–18, sön- och helgdag kl 12–18
Församlingsexpeditionen
Själbodgatan 4b, öppen måndag-tisdag, torsdag-fredag kl 10–15 och onsdag kl 13–15 (lunchstängt kl 12–13)
Diakonimottagningen
Själbodgatan 4b, öppen måndag-tisdag, torsdag-fredag kl 11–12
Postadress Box 346, 201 23 Malmö
Telefon 
Församlingsxpeditionen 040-27 90 43 | Kyrkan 040-27 90 56
E-post [email protected]

Om kyrkan

S:t Petri kyrka började byggas omkring år 1300. Kyrkan restes troligen på platsen för en äldre byggnad, en romansk 1200-talskyrka, avbildad på det äldsta stadssigillet. S:t Petri kyrka omnämns i skrift första gången 1346 och var då helgad åt apostlarna Petrus och Paulus. År 1319 är enligt traditionen det årtal som förknippas med kyrkans grundläggning.
Här hittar du mer historia om S:t Petri kyrka

Följ oss i sociala medier

Twitter