Det finns fortfarande biljetter kvar till ”Candide” med Petri Sångare och solister söndag 6 maj kl 18.00 på Palladium.  Biljetter kan köpas genom Kulturcentralen. 60 kr per biljett går till IM:s arbete Rådrum. Konserten är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan i Malmö S:t Petri, Musik i Syd och Sensus.

Inspirerad av framgången med Peter Pan 1950 komponerade Leonard Bernstein den komiska operetten Candide, som hade premiär på Broadway 1956. Mottagandet blev mycket svalt och efter en lång rad revideringar finns verket nu i flera versioner, varav en svit för soli, kör och orkester, sammanställd 1977.

Här tar sig Petri sångare med dirigent Alexander Einarsson an verket tillsammans med orkester och en rad solister – Mathias Hedegard – Candide, Sofie Asplund – Cunégonde, Susanne Resmark – Old Lady/ Paquette, Magnus Kyhle – Pangloss/Martin, Tor Lind – Maximilian, Clas Göran Söllgård, berättare.
(på grund av sjukdom ersätts Lars Arvidsson med Magnus Kyhle och Jonas Samuelsson med Tor Lind)

Svenska kyrkan är en kyrka i ständig förändring. Som kyrka ställer vi ständigt frågan om vad det är som är viktigt, vad det
är vi ska satsa på. Är musiken viktig?
Leonard Bernsteins svar är både tidlöst och väldigt aktuellt: »Musiken har aldrig stoppat ett krig eller skapat arbetsplatser. Det har aldrig varit dess uppgift. Musiken kan aldrig förändra
sakernas tillstånd. Men den kan förändra människor. Den kan beröra människor så att de blir förändrade, blir berikade, upprättade och modiga så att de kan handla på ett sätt som kan förändra sakernas tillstånd genom hur de röstar, hur de beter sig, genom hur de tänker.«