En pilgrimsvandring kan vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Man kan också kalla pilgrimsvandringen för en bön med fötterna: den är en vandring både till det yttre och till det inre. I samarbete med Lunds stifts teckenspråkiga arbete arrangerar S:t Petri kyrka en pilgrimsvandring lördag 8 september kl 10.30 – 14.30. Med start utanför S:t Petri kyrka vandrar vi på Hälsans stig i stadens parker. Ta gärna med egen matsäck.

Kontakt: Diakon Eva Blomdell 040 – 27 90 39