S:t Petri församling förvaltar stiftelser där du kan söka bidrag om du har en årsinkomst som är under 182 000 kr. Aktuella stiftelser att söka gåvor ur under hösten är Lundgrens stiftelse och S:t Andreas och S:t Petri samförvaltade stiftelser.

Sista ansökningsdag är den 18 oktober.
Ansökningsblankett hämtas på expeditionen i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4b. För mer information kontakta diakon Eva Blomdell 040-27 90 39.

Du kan också ladda ner blanketten som pdf:

Samförvaltade fonder St Petri blankett