Föreningen Sveriges körledare har utsett S:t Petri kyrkas organist Alexander Einarsson till årets körledare 2018. Sin tjänst som organist och körledare i S:t Petri har Alexander innehaft  sedan 2010. Här är han konstnärlig ledare för kammarkören Petri Sångare, S:t Petri ungdomskör och damkören Petri Femme.  2008 bildade han stråkorkestern Malmö KammarOrkester, en professionell orkester med 12 musiker. Sedan 2015 är Alexander också kormästare för Göteborgs symfoniska kör samt är konstnärlig ledare för Göteborgs Symfonikers Vokalensemble.

Så här lyder motiveringen:

”Årets körledare arbetar på en hög konstnärlig nivå med ungdomar, amatörsångare såväl som professionella körer, hans arbetsfält spänner från gudstjänstmusik till stora symfoniska sammanhang. Han är en hängiven sökare efter repertoar utöver den gängse och har varit upphovet till ett flertal beställningar av nyskriven musik för kör, inte sällan av kvinnliga kompositörer. Med flera av sina körer har han vunnit internationella tävlingar och han förflyttar gärna konserter till ovanliga publika sammanhang. Han har ett stort engagemang, är välförberedd och nyfiken och har en synnerligen god förmåga att läsa av partitur, äldre som nyskrivna, och kan därigenom låta kompositörernas intentioner tydligt lysa genom sina egna genomarbetade och känsliga tolkningar av musiken. En framträdande del av hans gärning är hans stora intresse för lyrik och det poetiska innehållet som gör att han alltid närmar sig musiken ur textens djup och perspektiv.

Stockholm 28 oktober 2018 ”

I S:t Petri kyrka gläds vi över denna välförtjänta utmärkelse. Vi är stolta över Alexander Einarssons idoga arbete med att göra den sakrala musiken tillgänglig för alla Malmöbor och hans förmåga att genom musiken ge uttryck för frågor och anrop i vår tid. Som kyrka känner vi oss välsignade av hans ständiga strävan efter bästa kvalitet för att försöka återspegla det gudomliga. Tack och grattis, Alexander!