Den 1 advent återöppnar S:t Petri kyrka med en festhögmässa kl 11.00. I gudstjänsten deltar alla S:t Petris präster, diakoner och övriga medarbetare samt förstås alla körer och musiker.

Efter ett drygt halvårs renoveringsarbeten är det äntligen dags att återöppna S:t Petri kyrka. Elen har dragits om och nu kan kyrkorummet belysas på bästa sätt. Ett nytt larmsystem har installerats och en bottenplatta har gjutits för den nya orgeln som installeras under våren. Arkeologiska fynd har gjorts och blir synliga i rummet dels i form av en bit frilagd tegelvägg med nischer i Mariakapellet och dels genom en plexiglasskiva i golvet som visar olika seklers golvnivåer. I övrigt är sig kyrkan lik och beredd att åter härbärgera sorg, glädje, längtan och hopp i bön, gudstjänst och musik, så som den gjort i 700 år. Välkommen!