Torsdag 20 december kl 19.00 är det åter dags för S:t Petris traditionella uppförande av Johann Sebastian Bachs juloratorium (del 1-3). Detta verk som för många hör julen till ges i år i S:t Petri kyrka och INTE på Centralstationen.

Medverkande: Petri Sångare och orkester; Martin Thörnqvist, evangelist och tenor; Ann-Margreth Nyberg, sopran; Maria Streijffert, alt; Jonas Samuelsson, bas; Alexander Einarsson, dirigent.

Fri entré.

Juloratoriet – ett religiöst drama
Juloratoriet tillkom 1733–1734 i perioden när Bach innehade tjänsten som kantor i Thomaskyrkan i Leipzig. Verket består av sex kantater som från början var tänkta att framföras de tre första juldagarna, nyårsdagen, söndagen efter nyår och trettondagen, men numera framförs oftast flera kantater tillsammans på en och samma dag.
På grund av de sex delarna påminner verket till formen mer om en cykel med kantater än ett oratorium. Varje enskild kantat bildar en egen helhet trots att hela verket tydligt kretsar kring tonarten D-dur. Alla kantater utom den andra börjar och slutar med körsatser i verkets huvudtonart och var och en av kantaterna berättar sin separata del av julberättelsen.
En evangelist för handlingen vidare genom recitativiska partier, vilket placerar verket i genren religiöst drama trots att dramatiska dialoger nästan helt saknas. Det sägs att Juloratoriet citerar delar av Bachs försvunna Markuspassion. Juloratoriet utgör tillsammans med Matteuspassionen och Johannespassionen en av höjdpunkterna i Bachs rika produktion.

Rolf Martinsson, tonsättare och professor i komposition vid Musikhögskolan i Malmö