År 1319 är enligt traditionen det årtal som förknippas med S:t Petri kyrkas grundläggning. Trots att det inte finns några säkra belägg för detta – kyrkan omnämns i skrift första gången 1346 – väljer vi att följa traditionen och utnämna 2019 till jubileumsår.

Under hela året firar vi på olika sätt att Malmöbor har kommit till kyrkan med sina sorger och glädjeämnen i sjuhundra år. Alla gudstjänster, musik, öppna mötesplatser och grupper som brukar vara en del av S:t Petris kyrkliga liv kommer att präglas av temat. Utöver detta kommer särskilda evenemang med anledning av jubileet att arrangeras. Tyngdpunkten ligger på årets andra hälft, men redan under våren startar guidningar, träffar kring bönen, samtalsgrupper och pilgrimsvandringar som tillgängliggör det kyrkliga kulturarvet och visar hur kyrkan har förändrats genom tiderna. Genom att uppmärksamma de gångna 700 åren gestaltar vi nuet och visar mot framtiden.

Jubileumsgudstjänst
Söndagen den 29 september firas en festhögmässa med anledning av 700-årsjubileet.
Boka in datumet redan nu!

700 år av bön – Kvällar om bönen
I 700 år har S:t Petri kyrka varit en plats för tillbedjan. Under fastetiden med start 12 mars, möts vi sex tisdagskvällar kring bönen. Träffarna är öppna för alla och leds av Tobias Berg, präst i S:t Petri. Vi får upptäcka olika böneformer hämtade från såväl gamla klostertraditioner som nya globala bönerörelser. Varje gång fokuserar på en böneform, t. ex. lectio divina, kontemplation eller att be med ikoner. Mer information finns under rubriken Vuxen. Kontakt: Tobias Berg, 040-27 91 65.

Guidade turer 4–8 mars: Kvinnors spår
På sin vandring genom livet har otaliga Malmökvinnor styrt sina steg till kyrkan. I en kyrka som genom tiderna har förknippats med köpmän, rådmän, manliga reformatorer och präster finner vi en mängd avtryck av kvinnors livserfarenheter. Följ med på en kvinnohistorisk vandring där vi låter kyrkorummet tala om kvinnors berättelser. Guide: Anne Ruponen, 040-27 90 42. Vandringar: 4 mars kl 11, 5 mars kl 14, 6 mars kl 12.45, 7 mars kl 17 och 8 mars kl 17

Samtalsgrupp om diakoni
Tillsammans lär vi känna diakonins väsen genom 700 år och funderar över vad diakoni är idag. I maj startar träffarna under rubriken ”Hopp, nåd och bikt”. Anmälan till: diakon Eva Blomdell, 040-27 90 39.

Dit S:t Petri klockor nådde – café med högläsning
”En bok om gånget och glömt” är undertiteln på Magda Wollters bok från 1946. I romanen möter vi människor från olika sekel med anknytning till S:t Petri kyrka. Fredagar kl 16.00 med början 3 maj läser vi högt ur boken. Lokal meddelas senare. Ingen anmälan. Ledare och information: Eva Blomdell, 040-27 90 39, och Anne Ruponen, 040-27 90 42.

Pilgrimsvandring 700 år
Under S:t Petri kyrkas två första sekler var det vanligt med pilgrimsvandringar. En söndag i månaden möts vi utanför S:t Petri kyrka för att göra en meditativ vandring i närområdet. Ta gärna med egen matsäck. Därefter en timmes tystnad tillsammans inne i S:t Petri kyrka. Ingen anmälan. Ledare: diakon Eva Blomdell, tel 040-27 90 39.