1319 är enligt traditionen det årtal som förknippas med S:t Petri kyrkas grundläggning. Trots att det inte finns några säkra belägg för detta – kyrkan omnämns i skrift första gången 1346 – väljer vi att följa traditionen och utnämna 2019 till jubileumsår.

Under hela nästa år firar vi på olika sätt det faktum att Malmöbor har kommit till kyrkan med sina sorger och glädjeämnen i sjuhundra år.
Alla gudstjänster, musik, öppna mötesplatser och grupper som brukar vara en del av S:t Petris kyrkliga liv kommer att präglas av temat. Utöver detta kommer särskilda evenemang med anledning av jubileet att arrangeras.

Tyngdpunkten för jubileet ligger på årets andra hälft men redan i vår startar guidningar, samtalsgrupper och pilgrimsvandringar som tillgängliggör det kyrkliga kulturarvet och visar hur kyrkan har förändrats genom tiderna.
Genom att uppmärksamma de gångna 700 åren gestaltar vi nuet och visar mot framtiden.

Nedan följer några smakprov över några av jubileumsaktiviteterna under våren. Håll utkik efter jubileumsprogrammet!

Jubileumsgudstjänst
Söndagen den 29 september 2019 firas en festhögmässa med anledning av 700-årsjubileet.
Boka in datumet redan nu!

Samtalsgrupp om diakoni
Tillsammans lär vi känna diakonins väsen genom 700 år och funderar över vad diakoni är idag. I vår börjar vi med fyra träffar under rubriken ”Hoppet och nåden” på onsdagar kl 16.30 med början den 6 februari.
Anmälan till: diakon Eva Blomdell, telefon 040-27 90 39, e-post eva.blomdell@svenskakyrkan.se

Dit S:t Petri klockor nådde – café med högläsning
”En bok om gånget och glömt” är undertiteln på Magda Wollters bok från 1946. I romanen möter vi människor från olika sekel med anknytning till S:t Petri kyrka. Fredagar kl 16.00 med början 3 maj läser vi högt ur boken. Lokal meddelas senare. Ingen anmälan.
Ledare och information: Eva Blomdell, telefon 040-27 90 39, och Anne Ruponen, telefon 040-27 90 42

Pilgrimsvandring 700 år
Under S:t Petri kyrkas två första sekler var det vanligt med pilgrimsvandringar. Under fyra lördagar med start den 6 april kl 11-14 vandrar vi i staden utifrån temat ”Pilgrim i tiden”. Ingen anmälan.
Ledare: diakon Eva Blomdell, tel 040-27 90 39 eller eva.blomdell@svenskakyrkan.se