I 700 år har S:t Petri kyrka varit en plats för tillbedjan. Under fastetiden med start 12 mars, arrangeras sex tisdagsträffar kring bönen. De äger rum i S:t Petri församlingshus och är öppna för alla. ”Vi får upptäcka olika böneformer hämtade från såväl gamla klostertraditioner som nya globala bönerörelser”, berättar prästen Tobias Berg som leder träffarna. Varje gång är det fokus på en böneform, enligt följande:

12 mars: Att lyssna till Gud i stillhet och tystnad
19 mars: Be för det som oroar dig – Förbön
26 mars: Be med Bibeln – Lectio divina
2 april: Gud i min vardag – Reflektion över vardagen
9 april: Be med Bibeln – Använd fantasi i bönen
16 april: Be med bilder och symboler

Välkommen att delta i våra Kvällar om bönen!