Vi träffas sex fredagar kring boken Dit S:t Petri klockor nådde. ”En bok om gånget och glömt” är undertiteln på Magda Wollters bok från 1946. I romanen möter vi människor från olika sekler med anknytning till S:t Petri kyrka. Högläsning Anne Ruponen och Eva Blomdell med start 3 maj till och med 14 juni. (OBS! 31 maj utgår)

Församlingshuset, Själbodgatan 4a. Kaffe och kaka serveras.